Persbericht Matchpoint

Gemeentelijke (onder)steuning voor nieuwe campagne TeamAlert?
4 september 2017
Persbericht Collegevragen herinrichting Roosendaalseweg
25 september 2017
Gemeentelijke (onder)steuning voor nieuwe campagne TeamAlert?
4 september 2017
Persbericht Collegevragen herinrichting Roosendaalseweg
25 september 2017
Show all

Locatie voor eventueel nieuwbouw.

De gemeenteraad van Putten heeft eerder besloten om grondgebonden woningen te bouwen op het voormalige terrein van Matchpoint aan de Nijkerkerstraat. De te woningen kunnen snel gebouwd worden, de grond is eigendom van de gemeente en er is vraag (woningnood) naar woningen.

Op eerdere vragen die aan het college van burgemeester en wethouders zijn gesteld komt geen duidelijkheid wat het college nu gaat doen. Opnieuw hebben omwonenden ook vragen aan het college gesteld nadat zij op eerdere vragen hierover ook geen antwoord hebben gekregen.

De fracties van Gemeentebelangen en VVD vinden dat het college niet meer tijd nodig hoeft te hebben om verder te blijven nadenken over het raadsbesluit.
Het raadsbesluit is duidelijk, ook duidelijk moet worden dat het college hieraan uitvoering gaat geven. Beide fracties komen met een gezamenlijke motie om het college op te dragen om het raadsbesluit uit te gaan voeren. Zij zien de start van de bouw op een korte termijn graag tegemoet.

De fractievoorzitters van Gemeentebelangen/VVD