Herstart formatiebesprekingen Gemeente Putten

Robin Hoogendijk, roept andere partijen op om te stoppen met ‘het uiten van onjuistheden en het in diskrediet brengen van betrokkenen’.
2 juli 2022
Overeenstemming over Puttens coalitieakkoord
28 juli 2022
Robin Hoogendijk, roept andere partijen op om te stoppen met ‘het uiten van onjuistheden en het in diskrediet brengen van betrokkenen’.
2 juli 2022
Overeenstemming over Puttens coalitieakkoord
28 juli 2022

PUTTEN, 7 juli 2022

De fracties van Gemeentebelangen, ChristenUnie, SGP en CDA onderzoeken vanaf deze week de mogelijkheden om te komen tot een nieuwe coalitie in de gemeente Putten. “De sfeer tijdens deze eerste gesprekken is open, eerlijk en constructief, waarbij de tijd wordt genomen om een coalitieakkoord met een gedegen financiële paragraaf zorgvuldig vorm te geven”, zegt Robin Hoogendijk van Gemeentebelangen namens de onderhandelende partijen. “Streven is om het concept coalitieakkoord te agenderen voor de raadsvergadering van donderdag 1 september 2022. Dan kunnen de fracties van Wij Putten en VVD hun mening en aanbevelingen geven over het dan voorliggende concept akkoord”.

Vorige week adviseerde onafhankelijk informateur Hans van Overbeeke de gemeenteraad om te onderzoeken of een college gevormd kan worden door Gemeentebelangen, ChristenUnie, SGP en CDA. “Vanuit deze vier partijen zijn geen reserves jegens elkaar en de partijen zijn bereid en in staat de coalitie te vormen waarbij de kandidaat wethouders bekend zijn en geaccepteerd worden”, aldus de informateur in zijn advies.

Nadat de gemeenteraad het coalitieakkoord heeft vastgesteld en de wethouders heeft benoemd, start het nieuwe college met de uitvoering van het coalitieakkoord.