Participatie?!

‘Hoe gaat het met de voortgang van de woningbouw in Putten?
23 mei 2021
Liever een koe in de wei dan een zonnepaneel
23 juli 2021
‘Hoe gaat het met de voortgang van de woningbouw in Putten?
23 mei 2021
Liever een koe in de wei dan een zonnepaneel
23 juli 2021
Show all

Commissieleden Gemeente Putten

Commissieleden Gemeente Putten

Vroeger was alles beter?! Nou, niet echt alles als je het mij vraagt. Vroeger kenden we voor de bouw van nieuwe huizen ‘blauwdrukken’.

Inspraak van de buurt vond men niet nodig, want zoals het op de tekentafel is bedacht dat is toch het beste plan.

En zo gebeurde het ook. Gelukkig is dat de afgelopen tientallen jaren wel verandert. Buurtbewoners hebben steeds meer de mogelijkheid gekregen om iets te vinden van een bouwplan. Van inspraak tot zelfs meedenken en meebepalen. Een goede ontwikkeling! Door buurtbewoners bij de keuzes voor nieuwbouwplannen te betrekken kun je vooraf al eventuele problemen tackelen en ook kansen en goede suggesties of alternatieven aanpakken.

Dat hier toch nog een wereld te winnen valt bleek afgelopen weken wel met het voorstel voor de plekken van de te bouwen flexwoningen. Burgemeester en wethouders hebben bedacht dat twee locaties aan de rand van Bijsteren wel eens heel geschikt kunnen zijn en stelt de raad voor om die plekken verder uit te gaan werken.

De buurtbewoners zijn pas per brief geïnformeerd op het moment dat het voorstel aan de raad is toegestuurd. De keuze is gemaakt, dit worden de twee plekken en o ja, u mag er nog iets van vinden, maar alleen over een boompje links of rechts. Dat zie ik als, zeg maar, de ‘participatie van vroeger’, bijna een ‘blauwdruk’. Dat doen we in deze tijd toch niet meer?

Gelukkig pakte de buurt zelf maar de handschoen op en organiseerde peilingen en petities over hoe de buurt tegen deze plekken aankijkt. Ze zien het niet zitten en met veel inzet en energie proberen zij het plan nog tegen te houden. Jammer dat het zo moet.

Ik en mijn fractie van Gemeentebelangen hadden graag gezien dat burgemeester en wethouders eerst goed in gesprek waren gegaan met de buurtbewoners, vóórdat er keuzes zijn gemaakt. Had de buurt al veel eerder laten meepraten en meedenken, dat zou een veel betere vorm van participatie zijn geweest. Wat Gemeentebelangen betreft worden buurtbewoners standaard al vóóraf bij bouwplannen en locatiekeuzes betrokken. Wij gaan voor ‘participatie anno nu’.