Motie Matchpoint

Reactie op collegebesluit principeverzoek Storteboom
6 december 2017
Motie Nationale driekleur in Raadszaal
10 december 2017
Reactie op collegebesluit principeverzoek Storteboom
6 december 2017
Motie Nationale driekleur in Raadszaal
10 december 2017
Show all

Locatie voor eventueel nieuwbouw.

Wij Putten, CU en SGP waren op 9 maart jl. TEGEN de motie van Gemeentebelangen om op Matchpoint duurzame woningen te bouwen. Toen tegen en nu komen ze met een motie om snel deze woningen te gaan bouwen. Hadden ze de motie in maart maar gesteund, we zijn inmiddels weer 9 maanden verder en het college wordt nu gemaand om op te schieten. Dus de coalitie verliest NU pas het vertrouwen in het college. 

Locatie voor eventueel nieuwbouw.