Motie Nationale driekleur in Raadszaal

Motie Matchpoint
9 december 2017
13 december 2017
Motie Matchpoint
9 december 2017
13 december 2017

Tijdens de aankomende #raadsvergadering wordt onze #motie opnieuw in stemming gebracht. VVD,
CU en CDA waren allen tegen.
SGP was 1 voor en 2 tegen. Het is een beetje vreemd dat deze partijen landelijk wel voor stemden, SGP de motor was om deze vlag in de tweede kamer te plaatsen.

#Gemeentebelangen vindt dat zowel de #nationaledriekleur als de #Puttense vlag thuis hoort in het lokale huis van de #democratie.