Reactie op collegebesluit principeverzoek Storteboom

Motie Nationale driekleur in vergaderzaal
26 november 2017
Motie Matchpoint
9 december 2017
Motie Nationale driekleur in vergaderzaal
26 november 2017
Motie Matchpoint
9 december 2017


Het college heeft besloten om het principeverzoek aan te houden om voor Storteboom in Putten 90 woningen voor de huisvesting van 150 arbeidsmigranten te bouwen. Volgens Gemeentebelangen is dit nu niet behoorlijk besturen van dit college want je laat nu iedereen in onzekerheid zitten, ook nog voor onbepaalde tijd. Dat wil je toch niemand aan doen? Dat kan toch niet? Laat het duidelijk zijn, Gemeentebelangen wil in Putten geen tweede opvanglocatie voor arbeidsmigranten. Gemeentebelangen wil dat er betaalbare woningen worden gebouwd en vraagt het college nogmaals zich hierop te focussen!