Motie Nationale driekleur in vergaderzaal

Persbericht 2e huisvestingsplan voor arbeidsmigranten?
17 november 2017
Reactie op collegebesluit principeverzoek Storteboom
6 december 2017
Persbericht 2e huisvestingsplan voor arbeidsmigranten?
17 november 2017
Reactie op collegebesluit principeverzoek Storteboom
6 december 2017

Gemeentebelangen komt graag met een #motie om in navolging van de 2e Kamer een Nederlandse vlag met de #nationaledriekleur en de #gemeentevlag een plek te geven in de vergaderzaal.

De vlaggen symboliseren een #trots op #cultuur, #land en ons #dorp. Ook geeft het een gevoel van #samenhorigheid.

De Nationale driekleur en de gemeentevlag horen thuis in het lokale huis van de #democratie.

Gemeentebelangen zou graag zien dat de voltallige #gemeenteraad dit initiatief steunt om deze motie samen in te dienen. Met de #fractievoorzitters van de overige politieke partijen is dan ook al contact opgenomen.