Nieuwe gezichten in de Puttense Politiek

Column “Aan de wandel”
13 januari 2021
Gemeentebelangen ontstelt over besmeuring verkiezingsposters
25 februari 2021
Column “Aan de wandel”
13 januari 2021
Gemeentebelangen ontstelt over besmeuring verkiezingsposters
25 februari 2021

In december werden de twee nieuwe commissieleden Sander van Nieuwenhuizen en Rogier Lange van Gemeentebelangen door burgemeester Lambooij geïnstalleerd.

Van Nieuwenhuizen is geen onbekende in de Puttense politiek. Hij heeft zich tot 2015 ingezet voor de lokale VVD. Door privéomstandigheden is hij toen gestopt. ,,Toch bleef het kriebelen. Ik vind het belangrijk om een steentje bij te kunnen dragen aan Putten en heb nu bewust de keuze gemaakt voor Gemeentebelangen. Het is een brede lokale partij waar ik me met mijn liberale achtergrond prima thuis voel. Ik ga me inzetten voor de commissie ruimte en ik hoop de komende tijd goede ideeën maar ook zorgen op te halen en daar iets mee te doen. Politiek is een heel mooi platform om ideeën om te kunnen zetten in concrete acties.“

Van Nieuwenhuizen wil zich in gaan zetten voor het bouwen van betaalbare woningen. ,,We doen te weinig om jongeren in Putten te houden en moeten veel creatiever omgaan met de ruimte. Voorlopig wordt er in Putten Zuid nog niet gebouwd en tot die tijd is het misschien wel mogelijk om leegstaande panden en terreinen te gebruiken voor het bouwen van tijdelijke woningen die ongeveer tien jaar meegaan. Laten we eens overwegen of het tijdelijk bouwen van woningen tot de mogelijkheden behoort. Het is niet de bedoeling dat we alles volbouwen en al het snippergroen omzetten in woningbouw, maar als we slimmer naar de ruimte kijken is er nog veel te halen.” Ook wil Van Nieuwenhuizen het gat tussen de overheid en inwoners verkleinen door veel eerder gebruik te maken van burgerparticipatie. ,,Wat mij betreft gaan we nog voordat plannen concreet zijn al met inwoners in gesprek. Laat hen bijvoorbeeld al meedenken met de ontwikkelaar van een project. Het is de kunst om daarvoor open te staan en ik zou daar zelf ook actief mee aan de slag willen.” Van Nieuwenhuizen vindt het ook belangrijk om de boeren niet te vergeten. ,,We moeten waken dat er voor de boeren wel genoeg ruimte overblijft de komende tijd. Ik hou mijn hart vast voor de duurzaamheidsslag die moet worden gemaakt. Natuurlijk moeten we verduurzamen, maar laten we ruimte overlaten voor de boeren die goed op weg zijn om te innoveren en gezonde boerenbedrijven meer ruimte geven.”

Voor Rogier Lange is toetreden tot de lokale politiek wel een nieuw avontuur. Omdat hij, als omwonende, regelmatig bewonersavonden bezocht omtrent de ontwikkelingen rond de Stationsstraat is hij zich steeds meer gaan verdiepen in de politiek. ,,Mijn interesse voor politiek was gewekt en ik vind soms ook wel dat dingen in een dorp beter kunnen. Toen ik tijdens de gemeenteraadsverkiezingen ging kijken welke partij het dichtste bij me staat viel me op dat er in Putten weinig te kiezen valt. Ik kwam al snel uit bij Gemeentebelangen en omdat ik weet dat een politieke partij zonder leden geen bestaansrecht heeft ben ik meteen lid geworden. Als lid bezocht ik een ledenavond en toen werd ik al gauw gevraagd om iets voor de partij te gaan doen. Omdat er vanuit het Rijk steeds meer taken naar de gemeenten gaan, speelt de lokale politiek een steeds belangrijker rol in de leefomgeving van mensen. Ik wil niet alleen vanaf de zijlijn toekijken maar ook daadwerkelijk iets voor Putten betekenen. Ik ga me inzetten voor de commissie samenleving en dat ga ik samendoen met raadslid Koornneef.” 

  1. Lange komt oorspronkelijk niet uit Putten. ,,Als een soort van buitenstaander kijk ik wel met een andere blik naar het dorp. Waarom gaan dingen zoals ze gaan. Niet alles is verkeerd natuurlijk, maar eens met een frisse blik naar bepaalde zaken kijken is ook niet verkeerd. Wat mij betreft is het onderhoud van de wegen de corebusiness van gemeenten en dat moet wat mij betreft volgens planning worden uitgevoerd. Het verbaast me dan ook keer op keer dat planningen niet worden gehaald. Daar wil ik meer over horen. Ik wil ook op het gebied van het sociaal domein kritisch kijken naar de uitvoering van bepaalde zaken en dat kritisch volgen. Kortom ik heb er zin in om me in te gaan zetten voor de inwoners van Putten.”