Samen de schouders eronder zetten (column)

De Schovenhorst laat kinderen kennismaken met democratie
18 maart 2024
Haastige spoed is zelden goed
2 april 2024
De Schovenhorst laat kinderen kennismaken met democratie
18 maart 2024
Haastige spoed is zelden goed
2 april 2024

20 maart 2024

Regelmatig word ik in het dorp op aangesproken of tijdens een feestje gevraagd waar de nieuwe woningen blijven. Zoals de wethouder vorige week al aangaf, er wordt wel degelijk gebouwd.

En het klopt, we hebben een flinke achterstand. Dat bleek al tijdens de formatie.
In het coalitieakkoord hebben Gemeentebelangen Putten, ChristenUnie, SGP en CDA dan ook voorgesteld om die achterstand te gaan inhalen. Met vier wethouders en uitbreiding van de ambtelijke organisatie is daarmee begonnen. Dat geldt ook op andere terreinen waar een achterstand in was.

Het eerste gedeelte van de nieuwe woonwijk Halvinkhuizen, daar kan al gebouwd worden. De gemeente is geen eigenaar van deze gronden, particuliere bezitters wel. Ik hoop dat er gauw gebouwd gaat worden. Tegelijkertijd besef ik me ook wel dat er wat koudwatervrees is. Tegenwoordig wordt al gauw een juridische procedure gestart of ermee gedreigd en die procedures kosten geld. Neem nu de locatie voor flexwoningen, weer uitstel en omwonenden in verzet. Voordat je het weet ben je jaren aan het procederen en wordt er niet gebouwd. En als er al gebouwd kan worden dan wordt er vanuit Den Haag steeds meer druk op gemeenten gelegd om mensen van buiten Nederland met voorrang op onze eigen bevolking te huisvesten.

Gemeentebelangen Putten wil dat er dan ook voor de eigen Puttense bevolking dadelijk wordt gebouwd. Ook voor die Puttenaren die al noodgedwongen moesten verhuizen en naar Putten terug willen. En als we verplicht zijn om tijdelijk de huisvesting van andere bevolkingsgroepen te moeten accepteren dan stellen wij voor dit te doen op (leegstaande) vakantieparken of in hotels. Zo blijven woningen beschikbaar voor onze eigen Puttense bevolking.

En komen deze bevolkingsgroepen tijdelijk naar Putten, dan ook maar meteen de oproep om onze waarden en normen te accepteren en te respecteren. Je bent te gast en gedraag je er dan ook naar! Blijf vooral niet thuis zitten, maak je nuttig en ga voor je tijdelijk verblijf iets terug doen voor de gemeenschap die je in Nederland heeft toegelaten. Misschien kun je gaan werken, waardoor er minder arbeidsmigranten nodig zijn. Of vrijwilligerswerk, hulp bij zorgtaken, dit zijn zomaar wat voorbeelden. En natuurlijk, dit geldt ook voor de Nederlanders die een uitkering krijgen en die wel kunnen werken maar dit niet doen. Ook aan hun deze oproep om de schouders er samen onder te zetten.