Nieuws

13 december 2017

Motie locatie 25 De raad van de gemeente Putten, op 9 maart 2017 in openbare vergadering bijeen, betreffende de Inbreidingsnotitie kom 2015, vindt dat: -dat met spoed […]
10 december 2017

Motie Nationale driekleur in Raadszaal

9 december 2017

Motie Matchpoint

6 december 2017

Reactie op collegebesluit principeverzoek Storteboom

Het college heeft besloten om het principeverzoek aan te houden om voor Storteboom in Putten 90 woningen voor de huisvesting van 150 arbeidsmigranten te bouwen. Volgens […]
26 november 2017

Motie Nationale driekleur in vergaderzaal

Gemeentebelangen komt graag met een #motie om in navolging van de 2e Kamer een Nederlandse vlag met de #nationaledriekleur en de #gemeentevlag een plek te geven […]
17 november 2017

Persbericht 2e huisvestingsplan voor arbeidsmigranten?

Vorige week heeft Gemeentebelangen al collegevragen gesteld nadat zij waren getipt dat een tweede locatie voor arbeidsmigranten werd overwogen. Van een aantal bewoners aan de Voorthuizerstraat […]
13 november 2017

College vragen Roosendaalseweg

Gemeentebelangen heeft eerder vragen aan het college gesteld over de herinrichting van de Roosendaalseweg. Het college liet weten dat de weg voldoet aan de normen en […]
10 november 2017

Huisvesting Arbeidsmigranten

PERSBERICHT In de gemeente Putten is voor arbeidsmigranten een tijdelijke huisvestingslocatie aan de Kolthoornseweg. Gemeentebelangen gaat ervan uit dat deze arbeidsmigranten werkzaam zijn in Putten. Met […]
10 november 2017

Algemene ledenvergadering

6 oktober 2017

Motie Matchpoint behandeld

De motie over #Matchpoint is gisteravond besproken. Al eind juli heeft het college besloten het Matchpoint terrein niet langer te willen gebruiken als opvanglocatie van doelgroepen. […]
30 september 2017

Steun van omwonenden Matchpoint

Gemeentebelangen is blij met de steun van de omwonenden voor de bouw van grondgebonden woningen op het terrein bij Matchpoint.
25 september 2017

Persbericht Collegevragen herinrichting Roosendaalseweg

PERSBERICHT Collegevragen over de herinrichting Roosendaalseweg De fractie van Gemeentebelangen heeft opnieuw met verschillende aanwonenden van de Roosendaalseweg gesproken. Er is veel ongenoegen geuit over mn. […]