Nieuws

4 december 2016

Bosbad krijgt wildwaterbaan

Een wildwaterbaan, daarvoor heeft het Bosbadbestuur een financiële garantstelling gekregen. De meerderheid van de raad vond het risico het waard. Als de bezoekersaantallen gaan teruglopen of […]
7 november 2016

Verbouwing gemeentehuis

Reactie op verbouwing gemeentehuis De digitalisering heeft nadelen maar ook voordelen. Je hoeft steeds minder vaak naar het gemeentehuis nu steeds meer zaken via het internet […]
7 november 2016

De laatste loodjes…

De laatste loodjes wegen het zwaarst, dat gaat zeker gelden voor de laatste 16 maanden van deze coalitieperiode. Een tweede kans voor Wij Putten, CU en […]
9 oktober 2016

Gemeentebelangen stelt vragen over parkeren t.h.v. de Vrouw van Putten

Gemeentebelangen vindt dat het parkeren van motorvoertuigen ter hoogte van het monument ‘Vrouw van Putten’ niet nodig. Er is in de nabijheid voldoende parkeerplaatsen. Aan het college […]
9 september 2016

Behelpen op de Waterweg!

Afgelopen week was het weer flink behelpen op de Waterweg. De herstelwerkzaamheden van delen van deze weg zorgden ervoor dat er flinke oponthoud was. Gemeentebelangen heeft […]
14 juli 2016

Verkeer Steenenkamer- Gemeenteraad grijpt in

Terugkijkend op de afgelopen periode, ontiegelijk veel overleggen zijn er geweest, bewoners zijn wel vijf keer naar het gemeentehuis gegaan om alle overleggen bij te wonen. […]
2 juni 2016

Motie onderzoek groene leges

De gemeenteraad van Putten in openbare raadsvergadering bijeen, d.d. 2 juni 2016, is van mening dat verder gekeken moet worden hoe inwoners en bedrijven gestimuleerd kunnen […]
2 juni 2016

Vragen aan het college n.a.v. draagvlakonderzoek vluchtelingenopvang in Putten

Volgens bureau Necker van Naem hebben 1019 inwoners de enquête ingevuld en retour gestuurd. Volgens gegevens CBS van 1 april 2016 zijn er 24.417 inwoners in […]
20 mei 2016

Geen leges heffen in Putten als je duurzaam en energiezuinig (ver)bouwt?

De afgelopen periode bleef het niet onopgemerkt dat in een aantal gemeenten buiten deze regio actiever is ingezet om bedrijven en inwoners te stimuleren om duurzame […]
13 mei 2016

Gemeentebelangen heeft collegevragen gesteld over het eventueel te realiseren van een hospice in Putten

Een hospice is een plek waar mensen met een terminale ziekte een thuis hebben met de benodigde medische zorg. In het algemeen biedt een hospice plaats […]
11 april 2016

Help inwoners bij saneren asbestdaken?

In de Tweede Kamer is vorige maand aandacht gevraagd voor bijna 600.000 woningen die daken hebben waarin asbest is verwerkt. Per 1 januari 2024 moeten alle daken […]
17 maart 2016

Jeugdgemeenteraad ‘Gemeentebelangen sterk vertegenwoordigd’

Op 16 maart 2016 werd een jeugd gemeenteraad gehouden. Leerlingen van Groevenbeek Putten deden hieraan mee. Er waren drie onderwerpen die de leerlingen zelf hadden gekozen. […]