Nieuws

17 november 2017

Persbericht 2e huisvestingsplan voor arbeidsmigranten?

Vorige week heeft Gemeentebelangen al collegevragen gesteld nadat zij waren getipt dat een tweede locatie voor arbeidsmigranten werd overwogen. Van een aantal bewoners aan de Voorthuizerstraat […]
13 november 2017

College vragen Roosendaalseweg

Gemeentebelangen heeft eerder vragen aan het college gesteld over de herinrichting van de Roosendaalseweg. Het college liet weten dat de weg voldoet aan de normen en […]
10 november 2017

Huisvesting Arbeidsmigranten

PERSBERICHT In de gemeente Putten is voor arbeidsmigranten een tijdelijke huisvestingslocatie aan de Kolthoornseweg. Gemeentebelangen gaat ervan uit dat deze arbeidsmigranten werkzaam zijn in Putten. Met […]
10 november 2017

Algemene ledenvergadering

6 oktober 2017

Motie Matchpoint behandeld

De motie over #Matchpoint is gisteravond besproken. Al eind juli heeft het college besloten het Matchpoint terrein niet langer te willen gebruiken als opvanglocatie van doelgroepen. […]
30 september 2017

Steun van omwonenden Matchpoint

Gemeentebelangen is blij met de steun van de omwonenden voor de bouw van grondgebonden woningen op het terrein bij Matchpoint.
25 september 2017

Persbericht Collegevragen herinrichting Roosendaalseweg

PERSBERICHT Collegevragen over de herinrichting Roosendaalseweg De fractie van Gemeentebelangen heeft opnieuw met verschillende aanwonenden van de Roosendaalseweg gesproken. Er is veel ongenoegen geuit over mn. […]
22 september 2017

Persbericht Matchpoint

De gemeenteraad van Putten heeft eerder besloten om grondgebonden woningen te bouwen op het voormalige terrein van Matchpoint aan de Nijkerkerstraat. De te woningen kunnen snel […]
4 september 2017

Gemeentelijke (onder)steuning voor nieuwe campagne TeamAlert?

In onze regio is het TeamAlert (www.teamalert.nl) gestart met een campagne om het gebruik van smartphones door met name fietsers terug te dringen. Gemeentebelangen Putten is […]
13 juli 2017

Vrijliggend fietspad Zuiderzeestraatweg

De gemeenteraad besloot eerder dat er langs de Zuiderzeestraatweg een vrijliggend fietspad moest komen. Daar had het college van burgemeester en wethouders geen trek in. Het […]
26 juni 2017

Eerlijke woonruimte in Putten

Binnen de regio is afgesproken dat in Putten 913 woningen gebouwd mogen worden. Dit aantal is destijds gebaseerd op de woningbehoefte binnen ons dorp. Met dit […]
24 juni 2017

Gemeenteraad neemt besluit over Kadernota 2018 – 2021

In maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en maken we ons gereed om met de keuze van de stemmers verder te gaan door een nieuwe coalitie te […]