Nieuws

13 februari 2017

Buurtpreventie: WhatsApp – groepen verenigt u

Om elkaar te waarschuwen bij een verdachte situatie kun je een WhatsApp groep oprichten. In Putten zijn er al wijken en buurten die een WhatsApp groep […]
22 januari 2017

Husselerveld en Bijsteren weer een stukje veiliger.

De oproep van Gemeentebelangen aan het college om afvoerpijpen van het regenwater met traliewerk te voorzien werd direct opgepakt. Deze afvoerpijpen zijn nu voorzien van een […]
12 januari 2017

Gemeentebelangen bezoekt Husselerveld en Bijsteren

Afgelopen weekend bezocht Gemeentebelangen de wijken Husselerveld en Bijsteren. Er werd o.a. gekeken naar de veiligheid en bereikbaarheid van beide wijken. De afvoer van het regenwater […]
22 december 2016

Precariobelasting: dus lastenverlichting voor onze burgers?

Gemeenten heffen steeds vaker precariobelasting als vergoeding voor het gebruik van openbare grond. De precariobelasting wordt specifiek geheven voor het plaatsen van voorwerpen onder, op of […]
4 december 2016

Bosbad krijgt wildwaterbaan

Een wildwaterbaan, daarvoor heeft het Bosbadbestuur een financiële garantstelling gekregen. De meerderheid van de raad vond het risico het waard. Als de bezoekersaantallen gaan teruglopen of […]
7 november 2016

Verbouwing gemeentehuis

Reactie op verbouwing gemeentehuis De digitalisering heeft nadelen maar ook voordelen. Je hoeft steeds minder vaak naar het gemeentehuis nu steeds meer zaken via het internet […]
7 november 2016

De laatste loodjes…

De laatste loodjes wegen het zwaarst, dat gaat zeker gelden voor de laatste 16 maanden van deze coalitieperiode. Een tweede kans voor Wij Putten, CU en […]
9 oktober 2016

Gemeentebelangen stelt vragen over parkeren t.h.v. de Vrouw van Putten

Gemeentebelangen vindt dat het parkeren van motorvoertuigen ter hoogte van het monument ‘Vrouw van Putten’ niet nodig. Er is in de nabijheid voldoende parkeerplaatsen. Aan het college […]
9 september 2016

Behelpen op de Waterweg!

Afgelopen week was het weer flink behelpen op de Waterweg. De herstelwerkzaamheden van delen van deze weg zorgden ervoor dat er flinke oponthoud was. Gemeentebelangen heeft […]
14 juli 2016

Verkeer Steenenkamer- Gemeenteraad grijpt in

Terugkijkend op de afgelopen periode, ontiegelijk veel overleggen zijn er geweest, bewoners zijn wel vijf keer naar het gemeentehuis gegaan om alle overleggen bij te wonen. […]
2 juni 2016

Motie onderzoek groene leges

De gemeenteraad van Putten in openbare raadsvergadering bijeen, d.d. 2 juni 2016, is van mening dat verder gekeken moet worden hoe inwoners en bedrijven gestimuleerd kunnen […]
2 juni 2016

Vragen aan het college n.a.v. draagvlakonderzoek vluchtelingenopvang in Putten

Volgens bureau Necker van Naem hebben 1019 inwoners de enquête ingevuld en retour gestuurd. Volgens gegevens CBS van 1 april 2016 zijn er 24.417 inwoners in […]